Hvað er þroskafrávik og fötlun?

Hvað er þroskafrávik og fötlun?

Hvað er þroskafrávik og fötlun? Hér verður ekki eytt mörgum orðum í að skilgreina hvað þroski er, svo skýra mynd hafa flestir í huga sér af því fyrirbæri. Nægir að nefna stöðugar breytingar, tengdar aldri, sem sýnilegar eru í útliti og hegðun einstaklings . Um allan...
Þroskahömlun

Þroskahömlun

Hér á eftir verður leitast við að lýsa því ástandi hjá börnum og fullorðnum, þegar vitsmunaþroski er svo skertur að viðkomandi býr við varanlega fötlun af þeim sökum. Um þetta ástand hafa verið notuð ýmis hugtök, þau algengustu eru vangefni og þroskahömlun. Ekki er...
Hreyfihömlun

Hreyfihömlun

Unnt er að skilgreina hugtakið hreyfihömlun á ýmsa vegu. Samkvæmt orðanna hljóðan á sá sem er hreyfihamlaður erfitt með að hreyfa sig. En að hvaða leyti? Varðar það hreyfingar handa, fóta, eða hvort tveggja? Sé tekið mið af atvinnuhlaupara eða fimleikadrottningu á...
Að eignast fatlað barn

Að eignast fatlað barn

Foreldrarnir Margt hefur áhrif á hversu þungt áfall það verður fyrir foreldri að eignast fatlað barn. Því meiri sem væntingarnar eru til ófædda barnsins þeim mun meiri líkur eru á að áfallið verði mikið. Að eiga von á barni vekur með okkur margvíslegar tilfinningar,...