Davíð Vikarsson

Menntun

books 690219 1920 1024x576 -

1999-2021      Fagnámskeið, handleiðsla til sérfræðiviðurkenningar.

2010-2019      Ýmis fræðslunámskeið tengd starfsendurhæfingarmálum hjá VIRK, starfsendurhæfingarsjóði.

2011                Námskeið á vegum Félags sérfræðinga í klínískri sálfræði – „Störf sálfræðinga í Forsjár- og umgengnisdeilum“.    

2006-2008      Tveggja ára sérnám í Hugrænni atferlismeðferð á vegum Endurmenntunar Háskóla Íslands í samvinnu við Oxford Cognitive Therapy Centre. 

1995-1999      Cand. Psych Aarhus Universitet, embættispróf.

1992-1995      B.A. próf í Sálfræði, Félagsvísindadeild Háskóla Íslands.

1983-1987      Stúdentspróf frá Menntaskólanum við Hamrahlíð.

Starfsferill

consulting 2204253 1920 1024x683 -

2020-2021       Heilsugæsla Höfuðborgarsvæðisins. Tímabundin afleysingarstaða í eitt ár,      sálfræðiþjónusta fyrir fullorðna með skilgreindan klínískan vanda, þunglyndi, kvíðaraskanir   og/eða áfallastreituröskun.

 

2019 – 2021    Hæfi endurhæfingarstöð – matsvinna og meðferð.

2010- 2020     Sálfræðiþjónusta fyrir VIRK Starfsendurhæfingarsjóð. Starfssvið; sérhæfð matsvinna, mat á meðferðarþörf, kortlagningu vanda, áætlunargerð fyrir starfsendurhæfingu, þverfagleg rýni- og teymisvinna.  

2002- 2021     Rekstur eigin sálfræðistofu samhliða öðrum störfum.  Almenn sálfræðiþjónusta,  greining og ráðgjöf, meðferð á helstu geð- og tilfinningaröskunum, fræðsla – og meðferðarnámskeið.  Verktakaþjónusta fyrir fyrirtæki, skóla-, félagsþjónustu og Barnavernd í Reykjavík og nágranna sveitarfélög..

                          Frá árinu 2011 – eftir námskeið um störf sálfræðinga í Forsjár- og umgengnisdeilum, regluleg vinna fyrir bæði barnavernd og dómstóla vegna   forsjár- og umgengnisdeilna.

2007-2014      Heilsugæsla Höfuðborgarsvæðisins. Uppbygging sálfræðiþjónustu í Heilsugæslu  Kópavogs. Starfssvið;  Greining og meðferð geðraskana hjá börnum, unglingum og  fullorðnum í tengslum við ungbarna og mæðraeftirlit. Samstarfsverkefni Heilsugæslu, Félagsþjónustu og Barnaverndar Kópavogs.  

2004-2007      Barna- og unglingageðdeild, BUGL, Landspítali Háskólasjúkrahús. Göngudeildarvinna, greining og meðferð helstu hegðunar- og geðraskana barna og unglinga, námskeið, ráðgjöf og fræðsla fyrir foreldra og unglinga, handleiðsla nýrra sálfræðinga. 

2002-2004      Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, fullt starf sálfræðings. Starfsvið; greining og ráðgjöf vegna aðlögunar- og þroskafrávika barna og unglinga. Foreldrafræðsla varðandi uppeldi og þroska. 

 

2000-2002      Staða sálfræðings við PPR (Pædagogisk Psykologisk Raadgivning) í Ringsted.

Starfssvið: greining, mat og meðferð á börnum og unglingum 0-18 ára. Handleiðsla kennara í skólum og uppeldisstofnunum, fjölskyldu- og einstaklingsráðgjöf/meðferð  í samstarfi við félagsþjónustu og barnavernd í Ringsted Kommune.

2000-2001      Tímabundin staða sálfræðings/kennara við Daghojskolen Fobiskolen í Kaupmannahöfn. Hugræn atferlismeðferð, hópmeðferð við kvíða (félagskvíða, ofsakvíða og víðáttufælni).

1999-2002      Barna- og unglingageðdeild, Amtsygehuset í Glostrup, Kaupmannahöfn. Lokuð móttökudeild fyrir unglinga á aldrinum 14-20 ára.  

1998-1999      Barna- og unglingageðdeild, Aarhus Universitetshospital. Lokuð móttökudeild fyrir unglinga 14-18 ára.

1997-1997      Barna- og unglingageðdeild við Dalbraut, Landspítali Háskólasjúkrahús. Þriggja mánaða sumarafleysingastarf meðferðarfulltrúa.

Félagsstörf

startup 594091 1920 1024x683 -

2007-2012      Stjórnarmaður í  Sálfræðingafélagi Íslands.

2012-2014      Jafnréttisráð Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins.

2012-2014      Varamaður í Fagráði Landlæknisembættisins um geðrækt.

2011-2013      Samninganefnd sálfræðinga í Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins.

 


Hafðu samband til að panta tíma

Davíð Vikarsson